Srithip

SHARP รุ่น MX-464N


฿0.00
เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP 46แผ่น/นาที
เหลือ 99 ชิ้น
 • หมวดหมู่ : Sharp
 • รหัสสินค้า : 000098

รายละเอียดสินค้า SHARP รุ่น MX-464N

 • เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบเลเซอร์ ให้ความคมชัดสูงถึง 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับเฉดสีดำได้ถึง 256 ระดับ แท่นวางต้นฉบับอยู่กับที่ในขณะถ่ายเอกสาร
 • สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 3.9 วินาที
 • ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 12 วินาทีหรือน้อยกว่า
 • ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับได้ถึง 256 ระดับ
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดำ 56 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
 • ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
 • ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 999 แผ่น
 • หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 3 GB
 • หน่วยประมวลผล 600 MHz Multi-Processor Design
 • หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 320 GB
 • หน้าจอการใช้งานระบบสัมพัสแบบ Full colour 7.0” LCD
 • สามารถจำลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่นถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel)
 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A5 (5 ½” x 8 ½”R ) – A3 (11” x 17”)
 • สามารถถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ขนาด A5 จนถึงขนาดใหญ่สุด A3
 • สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่บายพาสได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 300 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง220 แกรม
 • สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 1 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบน กระดาษที่มีความหนา หรือ กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ (รวม 600 แผ่น)
 • สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
 • มีระบบการย่อ – ขยายในรูปแบบมาตราฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
 • ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ - ขยายเฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียวได้
 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจากวัตถุสามมิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
 • ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และการปรับความเข้ม-จางตามความต้องการ
 • สามารถถ่าย หรือ พิมพ์สำเนาสองหน้าได้ด้วยระบบป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
 • ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
 • ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
 • ระบบการป้อนข้อมูลด้วย Digital Touch Screen Keyboard
 • มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ (Pamphlet)
 • มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน (Book Copy)
 • มีระบบกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
 • มีระบบลบขอบริมของสำเนา และขอบกลางของสำเนาได้ และขอบริมกับขอบกลางของสำเนา และขอบข้างของสำเนาที่เป็นหนังสือ (Erase)
 • ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนาได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
 • สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้ (Multi Shot)
 • ระบบ B/W Reverse การปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดำเป็นขาว หรือ ขาวเป็นดำ
 • ระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ (Auto Paper Selection)
 • ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้(Auto Magnification Selection)
 • ระบบ Stamp ซึ่งสามารถทำการเพิ่มข้อความมาตรฐาน วันที่ลงบนสำเนาโดยระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด
 • ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้
 • ระบบ Reserved Copy การจองงานล่วงหน้าเพื่อถ่ายเอกสารในขณะที่เครื่องทำงานได้สูงสุดถึง 99 งาน
 • ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ
 • ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษสำหรับทำเป็น Index กั้นแฟ้มเอกสารได้
 • ระบบ Tandem เพื่อกระจายการทำงานในกรณีที่มีเครื่อง 2 เครื่อง
 • ระบบ Multi-Page Enlarge ซึ่งเป็นการขยายสำเนาโดยนำหลายๆแผ่นมาต่อกันได้ถึง A0 x 2 แผ่น
 • สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1000 รหัส (Account) และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสได้
 • ระบบ User Control ที่สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกำหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานเป็นรายบุคคลหรือตามหน่วยงานได้
 • มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ
 • เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทำสำเนาได้หลายแผ่น
 • ระบบ Centering สำหรับจัดต้นฉบับให้อยู่กึ่งกลางของสำเนาได้
 • ระบบ Mix Size Original สามารถถ่ายเอกสารโดยต้นฉบับมีหลายขนาดและสามารถเลือกสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับได้
 • ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษขั้นกลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้ องกันการติดกันของแผ่นใส
 • ระบบ Image Repeat สามารถถ่ายต้นฉบับโดยสำเนาทำซ้ำให้อยู่ในแผ่นเดียว
 • ระบบ Job build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจำกรณีต้นฉบับมีจำนวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้อนฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการสำเนาหลายๆชุดอีกด้วย
 • ระบบเลือกสลับถาดกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสำเนามีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทำงาน
 • ระบบบันทึกค่าฟังชันก์ใช้งานได้สูงสุด 48 โปรแกรม เพื่อประหยัดเวลาในการใช้งานฟังชันก์ที่ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง
 • สามารถสั่งแสดงตัวอย่างการถ่ายเอกสาร ก่อนถ่ายเอกสารจริงผ่านหน้าจอ Control Panel ด้วยฟังก์ชั่น Preview
 • ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารให้สำเนากลับด้านเสมือนส่องกระจก
 • ระบบ Proof copy ในกรณีมีการถ่ายเอกสารสำเนาหลายๆชุดเพื่อความถูกต้อง ระบบจะทำการสั่งพิมพ์สำเนาชุดแรกเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันสำเนาเอกสารที่กำลังจะสั่งพิมพ์
 • ระบบ Original count ระบบจะทำการนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ
 • ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารโดยมีต้นฉบับมีขนาดบางเพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย
 • สามารถทำรายงานสรุปปริมาณการใช้ทั้งหมด ตามรายบุคคลหรือตามหน่วยงานได้ และเก็บ Soft File ได้
 • จัดเก็บข้อมูลลง External Storage เช่น Handy Drive ผ่าน Port USB 2.0 ได้

 

การพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 (equivalent) x 600*3, 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
 • ความเร็วในการพิมพ์ 46 แผ่นต่อนาที (A4)
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5– A3
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษสี กระดาษรีไซเคิล ฉลาก (Label) และแผ่นใส (Transparency)
 • หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 3 GB
 • รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows Server 2003/2008/2012/2000/XP/Vista/7/8, Mac OS*2 9.0 to 9.2.2, Mac OS X*2 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 to 10.5.8, 10.6 to 10.6.8, 10.7 to 10.7.2 , 10.8
 • Port สำหรับการเชื่อมต่อ แบบ USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
 • เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ที่สามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลาย ๆ ชุดได้
 • ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
 • ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2, 4, 6, 8, 9, 16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว
 • ระบบ Paper Output Tray Selection*1 สามารถกำหนดทางออกของกระดาษสำเนาได้ 2 ช่องทาง
 • สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ – ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Fit To Page)
 • ระบบ Job Retention สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ใน HDD ของเครื่องได้
 • ระบบ Color Adjustment เพื่อปรับแต่งความเข้ม-สว่าง และความสมดุลของสี
 • ภาษาในการสั่งพิมพ์ PCL6, PS3*2
 • ระบบ Password พิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
 • ระบบ Job offset output สามารถแยกเอกสารจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เอกสารปะปนกัน
 • ระบบ Direct Print เป็นการสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memory โดยตรงสามารถรองรับไฟล์ Encryption PDF*2/PDF*2/TIFF/JPEG/XPS*6
 • ระบบ Pamphlet Style*2 เพื่อการสั่งงานให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
 • ระบบ Tap Print*2 ในกรณีที่ต้องการทำ Index ให้กับแฟ้มเอกสาร
 • ระบบ Cover / Insert Print*2 เพื่อทำปกและแทรกงานเอกสารในเวลาเดียวกัน
 • ระบบ Transparency Interleave*2 เป็นการพิมพ์แผ่นใสโดยให้มีกระดาษขาวรอง
 • ระบบ Poster Print*2 เป็นการพิมพ์งานให้แบบขยายใหญ่โดยนำมาต่อกันหลายๆแผ่น
 • โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP (IPV4, IPV6), IPX/SPX(Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)*2
 • รองรับภาษา PCL 80 Fonts, PS 136 Fonts
 • ระบบ Network tandem print*2 สามารถให้เครื่องพิมพ์ 2 เครื่องช่วยกันทำงานในเวลาที่พร้อมกัน
 • ระบบ Windows Cluster Print*2 ในกรณีใช้ระบบ printer server และมีการทำสำรอง server ในรูปแบบ Mirror หรือ Clustering ทำให้ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งพิมพ์งานได้ต่อเนื่องกรณี print server มีปัญหา
 • ระบบ Web Submit Print*2 สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านหน้าเว็บภายในตัวเครื่องพิมพ์เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
 • ระบบ Chapter inserts แทรกหน้าเอกสารว่างไว้ที่หน้าก่อนหน้าแรกของบทเอกสารเรียบร้อยของเอกสารและแบ่งแยกหน้าแรกของบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ระบบ 90 degrees rotation สามารถสั่งงานในรูปแบบของการหมุนภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดกระดาษของสำเนา
 • ระบบ Auto Job Control Review เป็นระบบยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ในกรณีเครื่องพิมพ์ได้มีการตั้งรหัสการใช้งาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้งานเอง
 • ระบบ A0 & A1 fit page สามารถย่อต้นฉบับขนาด A0 หรือ A1 ให้ลงพอดีกับกระดาษสำเนาที่ได้มีการเลือกไว้อัตโนมัติ
 • ระบบ Use driver to render JPEGs*2 ในกรณีต้นฉบับเป็น JPEG ไฟล์ไดรฟ์เวอร์มีระบบประมวลผลให้คุณภาพของสำเนามีคุณภาพดีขึ้น
 • ระบบ Print Position สามารถเลือกตำแหน่งในการพิมพ์ได้อาจจะใช้ในกรณีต้องการภาพบางส่วนของต้นฉบับซึ่งจะประหยัดเวลาตรงที่ไม่ต้องมีปรับแต่งต้นฉบับใดๆทั้งสิ้น
 • ระบบ Print Policy ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการใช้รหัสเพื่อป้องกันผู้ใช้งานแก้ไขในส่วนของรหัสในการสั่งพิมพ์ระบบจะทำการบังคับให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรหัสของตนเองได้

 

การสแกน

 • เป็นระบบสแกนเนอร์สี Push scan (Via operation panel) สั่งสแกนเอกสารจากหน้าจอเครื่องถ่ายและ Pull scan (TWIN-compliant application) สามารถสั่งแบบ TWIN โดยผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการสแกน
 • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x 600 dpi
 • เลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้ง สี และ ขาว/ดำ
 • มีระบบ Mix size original scan สแกนงานโดยต้นฉบับที่มีขนาดต่างกันได้
 • ความละเอียดในการสแกน Push scan 100, 200, 300, 400, 600 dpi
 • รูปแบบในการสแกน TIFF, JPEG (Color Only), PDF, Encrypted PDF,XPS, PDF/A
 • สามารถสแกนไปยังต้นหมายปลายทางได้ทั้ง e-mail, desktop, FTP server, Network Folder, USB memory, Internet fax*1 PC-Internet faxtransmission *1
 • ความเร็วในการสแกนต้นฉบับ 56 แผ่น/นาที (A4) ในรูปแบบของสี และ ขาว-ดำ
 • ระบบ Network TWAIN สามารถรองรับโปรแกรมที่ต้องการสแกนเอกสารด้วยระบบ TWAIN ทั่วไปได้
 • สามารถ Scan เอกสารหน้า-หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งชื่อที่อยู่ปลายทางได้ทั้งหมด 1,000 ปลายทาง
 • สามารถตั้งโปรแกรมที่ใช้งานประจำสำหรับงานสแกนได้สูงสุด 48 โปรแกรมเพื่อความสะดวกในกรณีมีสแกนเป็นจำนวนมาก
 • ระบบ Direct Entry ในกรณีใช้งาน Scan to E-Mail สามารถพิมพ์ชื่อ E-Mail ปลายทางได้โดยตรงโดยผ่าน Touch Screen Keyboard
 • กรณี Scan to E-Mail ระบบสามารถเพิ่ม Subject, File name, Reply-to ได้เปรียบเสมือนกำลังส่ง E-Mail ผ่านหน้าคอมพิวเตอร์
 • ระบบ Resend สามารถเรียกชื่อปลายทางย้อนหลังล่าสุดได้ไม่ต่ำกว่า 8 รายการ (เฉพาะ Scan to E-Mail)
 • ระบบ Blank Page Skip สามารถสแกนเอกสารโดยสามารถข้ามหน้าเอกสารที่ไม่มีข้อความเพื่อความง่ายในการอ่านเอกสาร
 • ระบบ Preview สามารถแสดงตัวอย่างงานสแกนก่อนที่จะทำการส่งจริงเพื่อทำการยืนยัน
 • ระบบ Original Count สำหรับนับจำนวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อยืนยันจำนวนว่ามีปริมาณที่ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง SHARP รุ่น MX-464N