Srithip

MX-315NV


฿0.00
ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า30แผ่น/นาที
เหลือ 99 ชิ้น
 • หมวดหมู่ : Sharp
 • รหัสสินค้า : 000096

รายละเอียดสินค้า MX-315NV

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ชนิดขาว-ดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER  รองรับงานถ่ายเอกสาร,พิมพ์

และสแกนเอกสารผ่านระบบ Network

 1. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง สามารถย่อ –ขยายได้
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ 31 แผ่นต่อนาที  (A4)
 3. ความเร็วในการสแกน 50 แผ่นต่อนาทีในรูปแบบของสี และขาว-ดำ
 4. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว4.3 วินาที
 5. เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 20 วินาที (WARM UP)
 6. มีหน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 2 GB 
 7. หน้าจอสี LCD ระบบทัชสกรีน ความละเอียดระดับ WVGA ขนาด 7.0 นิ้ว
 8. สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ 1 – 999 แผ่น
 9. สามารถถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R– A3
 10. มีถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 2 ถาด และถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น  จำนวน 1 ถาด
 11.  สามารถทำสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติได้ด้วยระบบ Duplex
 12. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ รองรับได้ 100 แผ่น/ครั้ง 
 13. สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25 % - 400%  เพิ่มหรือลด ได้ครั้งละ 1 % และแบบมาตรฐานขนาด 25% , 50% ,

70% , 81% , 86% , 100% , 115% , 122% , 141% , 200% , 400%

 1. ระบบปรับความเข้ม -จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ(AUTO)และ การปรับความเข้ม - จาง ตามความต้องการ
 2. มีระบบ Toner Save สามารถช่วยประหยัดหมึก
 3. สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวกันได้ (Multi Shot)
 4. ระบบ Auto Paper Selectionสามารถเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติตามขนาดของต้นฉบับ
 5. ระบบ Auto Magnification Selectionสามารถเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้
 6. ระบบ Image Rotation สามารถกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกนเพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
 7. ระบบ Electronic Sortingสามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาได้อัตโนมัติ
 8. ระบบ Pamphletสามารถถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือ
 9. ระบบ Card Shotสามารถถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังในหน้าเดียวกัน
 10. ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
 11. สามารถตั้งรหัสโดยเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1,000 รหัส และสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้
 12. ระบบ Image Repeatสามารถถ่ายต้นฉบับโดยสำเนาทำซ้ำให้อยู่ในแผ่นเดียว
 13. ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด , กระดาษหมด , ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจบำรุงรักษาเครื่อง
 14. ระบบประหยัดพลังงาน
 15. ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว (Green  Label)
 16. เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
 17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง