Srithip

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์


฿0.00
BenQ MX-550
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : BenQ
  • รหัสสินค้า : 000095

รายละเอียดสินค้า เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

รายละเอียดทั่วไป
 เป็นเครื่องฉายภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอ
. เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีฉายภาพ  แบบ DLPรายละเอียดทางเทคนิค
 ความสว่าง  ไม่น้อยกว่า 3,600 Ansi Lumens
 ความละเอียดในการแสดงภาพ ( True Resolution)  XGA (1024 x768 ) หรือดีกว่า
 มีความสามารถแสดงสีของภาพได้สูงสุด  1.07 พันล้านสี
 อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่น้อยกว่า 20 ,0 00:1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์